Avís Legal

Estàs a un espai 100% segur.

1. Avís Legal i termes d’ús.

Podem garantir-te que et trobes a un espai 100% segur, per això, i en compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació et detallem les nostres dades com a responsables, la finalitat i les dades d’aquesta pàgina i les condicions per a tu com a usuari:

1.1 Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que:

  • La meva denominació social es: Marta Vázquez Marco responsable de Duit Studio, S.L.
  • El CIF de la empresa: B67100677
  • La direcció fiscal es Calle Blesa 27 08004 Barcelona. Espanya.
  • Email: marta@duitstudio.com o hola@duitstudio.com
1.2 Finalitat de la pàgina

Els serveis i contingut que prestem com a responsables de la pàgina web són els següents: detall dels serveis que oferim a Duit Studio, clients i projectes realitzats, informació sobre qui som i el nostre equip, així com un blog on compartim la nostra experiència sobre el sector.

1.3 Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús. No obstant, el simple ús de la pàgina web no significa l’inici de cap relació laboral/comercial.

1.4 Ús de la pàgina web i captura d’informació:

1.4.1 Ús de la pàgina web

La pàgina web www.duitstudio.com des d’ara (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de Duit Studio, SL, L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;
(C) provocar danys als sistemes físics i lògics de www.duitstudio.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ;
(D) intentar accedir i, si s’escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Duit Studio, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, en la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Duit Studio, S.L. no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través de l’blog o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

1.4.2 Captura d’informació
– Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’omplir els camps obligatoris per posar-se en contacte.
– Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per rebre informació de la web i de noves publicacions i productes.
– Cookies de rastreig, d’acord amb les següents regles.
– Navegació i Adreça IP: Al navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Duit Studio, S.L. o de les dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant al subscriure’s a aquesta pàgina web com a el realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:
El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress d’acord amb les seves polítiques de privacitat.
L’accés de Duit Studio, S.L. a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, l’usuari necessiti aportar per a la subscripció al contingut de la WEB.
Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra política de privacitat.
A l’activar una subscripció o formulari de contacte, l’usuari comprèn i accepta que:
Des del moment en què efectua la seva subscripció o envia algun formulari dins del web, Duit Studio, S.L. té accés a:
Nom i e-mail, o altres dades necessàries per establir el contacte o realitzar una subscripció a la pàgina.
En tot cas Duit Studio, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web www.duitstudio.com com i el present avís legal.

2. Propietat intel·lectual i industrial:

Duit Studio, S.L. per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials empleats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Duit Studio, S.L. o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Duit Studio, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Duit Studio, SL.
LUSUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Duit Studio, S.L., Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Duit Studio, S.L.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Duit Studio, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions als continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho.

4. Modificacions

Duit Studio, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a al seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests estiguin presentats o localitzats a la seva web.

5. Política d’enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Duit Studio, S.L. s’han de sotmetre a les següents condicions:
No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Duit Studio, S.L.
No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de Duit Studio, S.L. sense la seva prèvia autorització expressa.
No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Duit Studio, S.L., ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Duit Studio, S.L., llevat d’autorització expressa d’aquest.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Duit Studio, S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Duit Studio, S.L. dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
Duit Studio, S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos. El lloc web de Duit Studio, S.L. pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Duit Studio, S.L. no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
Duit Studio, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Duit Studio, S.L. i que resultin accessibles a través de Duit Studio, S.L.

6. Dret d’exclusió

Duit Studio, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. Generalitats

Duit Studio, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. Modificació de les presents condicions i durada

Duit Studio, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. Reclamacions i dubtes

Duit Studio, S.L. informa que l’usuari si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades per correu electrònic a marta@duitstudio.com.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Duit Studio, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Has trobat el que buscaves? Si no és així, no dubtis en escriure’ns a hola@duitstudio.com. Farem tot el possible per resoldre els teus dubtes legals.